Het bestuur bestaat per 1 jan 2023 uit de volgende personen: 

- Remko Bruckwilder (Voorzitter/Secretaris)
- Han Nugteren (Penningmeester)
- Willem Jan Buitehuis (aftredend)
- Sienja van Hilst (aftredend)
- Anja van Schijndel
- Bea Florissen
- Brian Schijf
- Cees van Zoest
- Stephen Mouwen
- Peter van Empel